Початок Про нас Дирекція Кафедра ТУ Кафедра АФМ Вступникам Базова вища освіта Повна вища освіта Післядипломна освіта Курси Новини Корисне Пошук Контакт


Повернутись
Відомості
Деканат
Лінгвістичний центр
Набір
Організація НП
Програми
Оголошення

Львів 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Національний університет "Львівська політехніка"
Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
пропонує

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
осіб з вищою освітою, які мають диплом інженера або спеціаліста за напрямами підготовки, акредитованими в університеті:

 •  архітектура, дизайн;
 •  будівництво, гідротехніка (водні ресурси);
 •  геодезія, картографія та землеустрій;
 •  документознавство та інформаційна діяльність, соціологія;
 •  міжнародна економіка, економіка підприємства, маркетинг, фінанси і кредит, облік і аудит, менеджмент;
 •  теплоенергетика, електротехніка та електротехнології, електромеханіка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 •  прикладна механіка, інженерна механіка, машинобудування, автомобільний транспорт, зварювання, транспортні технології;
 •  комп’ютерні науки, програмна інженерія, видавничо-поліграфічна справа, філологія; 
 •  метрологія та інформаційно-вимірювальні технології, системна інженерія, безпека інформаційних і комунікаційних систем, системи технічного захисту інформації, управління інформаційною безпекою, комп’ютерна інженерія, приладобудування;
 •  інформатика, інженерне матеріалознавство;
 •  радіотехніка, радіоелектронні апарати, телекомунікації, електронні пристрої та системи, оптотехніка;
 •  екологія, охорона навколишнього середовища, хімічна технологія, харчова технологія та інженерія, фармація, біотехнологія;
 •  охорона праці.

Підвищення кваліфікації фахівців – це професійне навчання, що дає змогу розширювати і поглиблювати знання та уміння за наявною спеціальністю. 

Режим, форми та методи навчання по підвищенню кваліфікації  здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у галузі освіти та нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка».

Форми підвищення кваліфікації:

 •  курси підвищення кваліфікації;
 •  семінари;
 •  тренінги;
 •  індивідуальне стажування на кафедрах.

Проводяться на базі профілюючих кафедр університету. Мова проведення занять: українська (у разі потреби можлива організація навчання іншими мовами).

До проведення занять залучається професорсько-викладацький склад Національного університету «Львівська політехніка», інших вищих навчальних закладів м. Львова, вчені та провідні фахівці регіону. Навчання проводиться за кошти фізичних та юридичних осіб.

Тематика курсової підготовки

 •  початкове та поглиблене вивчення роботи на комп’ютері;
 •  вивчення комп’ютерної графіки;
 •  поглиблене вивчення іноземних мов.

Курси підвищення кваліфікації

Курси підвищення кваліфікації дозволяють розширювати і поглиблювати раніше здобуті знання, уміння та навички з вищезазначених напрямів підготовки.

Програми курсів передбачають відповідну кількість годин аудиторних занять та написання випускної роботи. Слухачі курсів вивчають програму в навчальних групах чисельністю 10-20 осіб. При індивідуальному навчанні слухач вивчає програму самостійно, консультуючись з викладачами кафедри.

Слухачі курсів підвищення кваліфікації, програми яких передбачають не менше 72 годин аудиторних занять, після закінчення навчання і у разі успішної атестації (захисту випускної роботи) одержують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного взірця. У випадку, якщо програма курсів передбачає менше 72 годин аудиторних занять, видається сертифікат університету про підвищення кваліфікації.

НАБІР ТА ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Право навчатись на курсах підвищення кваліфікації мають особи з вищою освітою, які мають диплом спеціаліста або магістра відповідної до тематики курсів спеціальності.
 • Освітні послуги щодо навчання на курсах підвищення кваліфікації надаються Університетом на договірних засадах за кошти фізичних та юридичних осіб.
 • Навчання проводиться на базі кафедр з відривом від виробництва.
 • Для зарахування на навчання на курси підвищення кваліфікації вступниками подається особисто заповнена заява на ім’я ректора Університету, в якій зазначається тематика курсів. До заяви додаються:
  • копія документа про вищу освіту (диплом спеціаліста);
  • копія першої та другої сторінки паспорта;
 • Копії документів завіряються за оригіналами деканатом курсів підвищення кваліфікації або у встановленому порядку.
 • Паспорт та оригінал документа про вищу освіту вступник подає особисто.
 • Підприємства, організації або установи (замовники),  для скерування на навчання на курси підвищення кваліфікації своїх працівників, подають  лист-клопотання на ім’я ректора Університету, де зазначається тематика навчання та прізвища, імена і по-батькові фахівців, що скеровуються на навчання, їхня освіта, спеціальність за освітою та посада.
 • Університет укладає угоду із вступником (фізичною особою) або Замовником (юридичною особою), яка служить підставою для зарахування на навчання.
 • Зарахування на навчання відбувається наказом ректора згідно заяви вступника та укладеної угоди.

За довідками звертатись:

ОСВІТА  ВПРОДОВЖ  ЖИТТЯ!
Карта Сайта

НОВИНИ

УВАГА! ПРОДОВЖЕНО до 22 серпня 2014 р. приймання документів від вступників для здобуття ОКР "БАКАЛАВР" на основі дипломів молодшого спеціаліста або бакалавра, спеціаліста та магістра за іншою спеціальністю!

Увага! Внесено доповнення до умов вступу до інституту

Увага! змінено реквізити для оплати освітніх послуг!

17 жовтня 2013 року о 1500 годині  відбулося освячення аудиторії Козацької слави (кімната № 6 в 4-му навчальному корпусі).  В урочистостях прийняли участь  викладачі, студенти, слухачі, працівники та запрошені гості.

Новини підготовки бакалаврів

Новини перепідготовки спеціалістів

Новини курсів підвищення кваліфікайї


79013, Львів, Україна вул. Ст. Бандери 12, тел. +380 (032) 258-22-06; 258-22-92,  Email: ipdokanc[at]polynet.lviv.ua, ipdo[at]lp.edu.ua
© 
2009 ННІ ПДО

Rambler's Top100 Rambler's Top100