79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5  
Phone: (032) 258-22-92  
Email: ipdo@lp.edu.ua  
iapo.dept@lpnu.ua   

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ! 

Навчально-науковий інститут адміністрування та післядипломної освіти
Institute of Administration and Postgraduate Education

ЗДІЙСНЮЄ:

  • підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання за спеціальнистю "Публічне управління та адміністрування";
  • підготовку фахівців за освітнім ступенем «бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста за скороченим (трирічним) терміном навчання за спорідненою спеціальністю за заочною формою навчання за спеціальностями, акредитованими в університеті (можливий вступ за іншою неспорідненою спеціальністю);
  • підготовку фахівців за освітнім ступенем магістр з дипломом бакалавра, спеціаліста, магістра за денною та заочною формами навчання за наступними спеціальностями:
    - «Публічне управління та адміністрування» (кафедри «Адміністративний та фінансовий менеджмент», «Теоретична та прикладна економіка»),
    - «Менеджмент» (кафедра «Технологій управління»);
  • підвищення кваліфікації, перепідготовку фахівців за усіма спеціальностями, акредитованими в університеті;
  • курси вивчення іноземних мов (англійської, німецької, польської, французької, української як іноземної) впродовж 3,5 місяців.

Навчання здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб за напрямами та спеціальностями, ліцензованими в університеті
(Ліцензія АВ № 420707)

 

 

Львівській політехніці виповнилось 200 років

У 2018 році інституту виповнилося 27 років

IAPO QR-code

Увага! З січня 2016 року змінено реквізити для оплати освітніх послуг!

Святковий календар. Спілкуємося українською мовою